HLL-Netværket

HLL-Netværk: I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne organiseret i en netværks ledelsesstruktur. For Børnehuset Kernehuset betydet det, at vi er en del af et netværk der består af 7 institutioner. Vores netværk hedder Hjortekær, Lundtofte, Lyngby netværket. I daglig tale bruger vi betegnelsen HLL-netværket.

I HLL-netværket er lederne af de 7 institutioner forpligtiget til at samarbejde. Dvs. der fordeles ansvarsområder imellem lederne, som bygger på tanken om videndeling og at nyde godt af hinandens ressourcer og kompetencer. Netværkets souschefer/Daglig pædagogisk ledere mødes også jævnligt. Denne gruppe arbejder primært med pædagogiske tiltag, der involverer personale og børn i aktiviteter på tværs af institutionerne.

Der bliver arrangeret fælles personalemøder for HLL netværkets personale efter behov. Herudover er der en del små projekter på tværs, bl.a. i forhold til kommende skolebørn, de forskellige tovholderfunktioner som motorik, sprog, SAL, Aktionslæring, Natur samt ”Bedre venner”. Vi mødes for at inspirere hinanden og for at planlægge forskellige pædagogiske tiltag på tværs af institutionerne.

Alt dette er med til at styrke vores faglighed og professionelle tilgang til arbejdet med børnene. HLL-samarbejdet udfordrer os til at tænke nyt og dygtiggøre os i forhold til forskellige arbejdsgange i institutionerne på alle niveauer.

Institutionerne i HLL er: Børnehuset Kernehuset, Børnehuset Eremitagen, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Stoppestedet, Børnehuset Vandpytten, Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Rævehøjen.

Samarbejdet er bundet op på en forpligtende kontrakt, som findes i nedenstående bilag.