Hverdagen på stuerne

Hverdagsprogram

7.00 – 8.00

Vi åbner på en stue og ved  8-tiden kommer børnene hen på deres egne stuer.

9.00

Børnene på Viol og Muldvarpestuen (vuggestue) spiser frugt og holder morgensamling.

9.30 – 11.30

Vi laver forskellige aktiviteter inde eller ude. Vi arbejder her både stueopdelt, men sammen sætter også grupper på tværs f.eks. efter alder. Aktiviteterne planlægges ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner f.eks.:

  • Kreative aktiviteter som male, klippe, tegne – farver og former og andre værkstedsaktiviteter.
  • Dialogisk læsning og spil på stuerne ud fra børnegruppen.
  • Rytmik enten på stuen eller med en gruppe børn på tværs af stuerne.
  • Tager på tur.
  • Laver bålaktiviteter på legepladsen.
  • Inden frokost holder børnehavegrupperne samling med fokus på rim og remse, sange og dialog om forskellige emner.

Ca. 11.30

Børnene spiser på egne stuer eller i aktivitetsgrupper (om sommeren ude), og herefter er der mulighed for, at de mindste sover til middag, og resten er på legepladsen. Alle børn er ude hver dag, med mindre vejret er helt håbløst.

14.00

Børnene spiser deres medbragte frugt.