Legens betydning for børns udvikling

Hvorfor er det så vigtigt, at børn leger?

Vi har som voksne ofte svært ved at se og forstå de følelser, der opstår gennem legen, og i manges øjne er det at lege ”bare noget, børn gør”.

Den egentlige leg, hvor barnet leger sammen med i stedet for at lege alene ellerlege ved siden af, starter, når barnet begynder at imite­re de voksne (ca. 2-3 år). Barnet begynder at opfatte sig selv som et selvstændigt individ og ønsker at handle som den voksne. Efterhånden som barnet får et sprog og bliver i stand til at danne hukommelsesbilleder og forestillinger, bliver rollelegen dominerende. Gennem denne styrkes fantasi og forestil­lings­evne, som danner grundlag for den sene­re abstrakte tænkning, som igen er vigtig for indlæring senere hen.

I 6-7 års alderen bliver regellegene de domi­ne­rende. Barnet bliver mere kollektivt. Det får større social forståelse og er i stand til at se sig selv som en del af en gruppe, der kan påvirke/påvirkes begge veje.

Legen er den aktivitet, der har den største kvalitative betydning for barnets udvikling og gennem legen bearbejder og tilegner barnet sig omverdenen, bearbejder konflikter samt gennemgår følelsesmæssige, psykiske, moto­riske og sociale processer, der danner grund­lag for udviklingen. Derfor er det vigtigt, at vi voksne forstår børns leg og accepterer den som en udvik­lings­periode, hvor børnene lærer sig selv og egne grænser at kende, og hvor de danner fundamentet for bl.a. selvstændighed, fantasi, kreativitet og konfliktløsning.

I Kernehuset prioriterer vi det at lege højt. Leg er en fundamental eksperimenteren med livet, hvor barnet får afprøvet sig selv og sine grænser og leg skal indgå som en pædagogisk holdning og ikke som et udtryk for mangel på samme. Vi skal respektere børnene og for deres leg, og vi skal tilrettelægge en pædagogisk praksis med tid, plads og mulighed, så legen kan blomstre.

Konkret betyder det, at vi ikke tilrettelægger aktiviteter for børnene hele dagen. Det betyd­er også, at børnene kan lege i hele huset både inde og ude. Vi bruger legepladsen som et ekstra rum, hvor 4-6 børn kan være ude at lege. Vi har ingen faste regler om, hvem der må være på legepladsen, men det sker, som så meget andet, efter personalets vurdering.

BØRN LEGER IKKE FOR AT BLIVE VOKSNE …                                                               DE BLIVER VOKSNE FORDI DE LEGER.