Menneskesyn og pædagogisk holdning

Som menneske fødes vi ind i en social sammenhæng, hvor vi er afhængige af hinanden. Vi udvikler vores personlighed i et aktivt samspil med andre. Dette er en livslang proces. Vi påvirker vores omgivelser ved aktiv handlen, hvorpå omgivelserne igen påvirker os.

Derfor er ligeværdighed, dialog og respekt helt grundlæggende for den måde, vi møder børnene på.

Vi må tage udgangspunkt i det enkelte barn. Se barnet, hvor det er, møde det som ligeværdigt, selvom vores forudsætninger er forskellige.

Vi skal lære børnene at tage ansvar for sig selv og deres ønsker og behov, samtidig med at de skal lære at tage hensyn til andre og det at fungere i en helhed.   

Vi skal give børnene mulighed for valg og indflydelse, hjælpe dem så de får positive erfaringer med samvær og aktiv handlen. Vi skal hjælpe børnene til at udvikle evnen til at sige til og fra.

En meget stor del af børns udvikling og læring sker gennem leg. Derfor prioriterer vi tid, rum og mulighed til at lege højt.

På denne måde giver vi børnene de bedste betingelser og forudsætninger for en optimal start på deres livslange læring.