Værdigrundlag og mål for det pædagogiske arbejde

I Kernehuset går vi ind for:

- at Kernehuset er et rart, trygt og sjovt sted for børnene at være, for forældrene at bruge og for personalet at arbejde.

- at skabe en atmosfære med trivsel, udvikling og læring, hvor der altid er en voksen, når et barn har brug for det, og hvor barnet altid bliver mødt med respekt.

- at vi som tydelige og engagerede voksne drager omsorg for at udvikle det enkelte barn til, at det kan tage ansvar for sig selv såvel fysisk som følelsesmæssigt.

- at skabe en kultur, der udvikler barnets evne til at omgås andre hensynsfuldt og socialt. Børnene skal gradvist lære at acceptere og forstå hinandens forskelligheder.

- at børnene udvikler selvtillid, selvværd og styrket jeg-identitet. De skal se, at det nytter at handle. De skal opleve socialt samvær som noget rart.

- at børnene skal lære at forholde sig kritisk til deres omverden. De skal lære at tænke over det, der sker, det, de oplever, samt det, de selv og andre gør eller siger. De skal lære at træffe enkle valg.

- at børnene lærer at give udtryk for deres følelser og at turde sige deres mening. De skal efterhånden lære at løse konflikter på egen hånd.

- at børnene udvikler deres fantasi og nysgerrighed. De skal have mulighed for og opbakning til at eksperimentere og udforske og få mod og lyst til at overskride nye grænser.

- at børnene skal udvikle nødvendige færdigheder og selvhjulpenhed. De skal opleve, at de kan, eller kan lære, mange ting selv, og opleve følelsen af, at det er dejligt og godt at kunne selv.