Storegruppe

Det sidste år inden børnehavebørnene skal i skole, mødes de i storegruppen Storegruppen arbejder både på tværs af stuer, men også på tværs af husene. I storegruppen er der fokus på at ruste og ryste de kommende skolebørn sammen ved at arbejde med bl.a. sociale kompetencer, kollektive beskeder, selvhjulpenhed, skoleforberedende aktiviteter og selvværd.

I Kernehuset mener vi, at det vigtigste at lære børnene i forhold til skolestart er, at hvile i og mærke sig selv, kunne være en god kammerat og være nysgerrige på verden.

Storegruppen har opstart i maj med en fælles uge i skovhuset, for at børnene kan lære hinanden at kende og få følelsen af, at det nu er dem, der er de store i børnehaven.

En anden vigtig tradition for gruppen er afslutningsfesten. Storegruppen er sammen hele dagen i en aktivitet og slutter dagen i institutionen med fællesspisning, hygge m.m.