Fødselsdage

 

Når et barn (eller personale) har fødselsdag, sætter vi flag uden for døren, så alle kan se, at vi har en fødselsdag i huset. Sammen med en voksen er fødselsdagsbarnet med til at hejse det store flag på legepladsen.

Forældrene kan vælge enten at invitere hele stuen hjem eller at holde fødselsdagen i børnehuset. Hvis fødselsdagen holdes i børnehuset, aftaler forældrene med stuens personale hvordan fødselsdagen skal forløbe. Det kan f.eks. være i forbindelse med frokost eller frugt. Vi synger fødselsdagssang, råber hurra, og barnet får en lille gave fra stuen.

Vi har besluttet, at børn i storegruppen kan vælge at invitere hele storegruppen (i stedet for stuen) hjem til fødselsdag. Dette gør vi, fordi vi oplever, at der i denne gruppe kan være venskaber og tilknytning, der rækker ud over stueopdeling.

Aftaler omkring fødselsdag laves, såfremt det kan lade sig gøre, altid med personalet på den stue, hvor barnet går.