Traditioner

Traditioner er en del af vores måde at leve på – en del af vores kultur. Mennesket har altid skabt traditioner, og vi har gennem årene her i børnehuset skabt nogle traditioner for, hvad vi laver omkring højtiderne (jul og påske), men også nogle årligt tilbagevendende begivenheder, som er "vores egen måde" at gøre tingene på.

Traditioner er vi selv med til at skabe, og de må aldrig blot blive en vane. Vi lægger vægt på, at traditionernes gennemførelse er et fælles projekt, og at der altid vil være et pædagogisk forløb (forberedelse) knyttet til den enkelte tradition, og at det er denne proces, der er vigtigst.