Pædagogiske Læreplaner

Med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer har HLL netværket udarbejdet et fælles grundlag for arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

I Kernehuset er de pædagogiske læreplaner en integreret del af vores pædagogiske arbejde, hvor vi indtænker og bruger dem i  dagligdagen, samt i vores planlægning af aktiviteter og forløb.