Synlig læring og højkvalitet i HLL

Synlig læring – en ny vej til udvikling for både store og små

I HLL netværket (Carlshøj, Eremitagen, Kernehuset, Lærkereden, Rævehøjen, Stoppestedet og Vandpytten) har vi børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i centrum.

Derfor skød vi i 2016 arbejdet med synlig læring igang – en hverdagsrelevant måde at tænke og arbejde på, hvor børn og voksne lærer sammen - i kraft af bevidste valg, aktive handlinger, forskellige erfaringer, fælles refleksioner og ny viden.

Det centrale er måden vi tænker læring på. En opmærksomhed på, at børnene aktivt tilegner sig erfaringer, kompetencer og færdigheder i kraft af de læringsmiljøer, der etableres og de samspil de indgår i. En tænkning, der går igen i højkvalitets institutioner og, som stiller nye forventninger til den faglige tilgang og de voksnes rolle.

Når vi ved, hvor vi er – og hvor vi gerne vil hen – så bliver fokus med synlig læring derfor i højere grad på, hvad der skal til for, at vi bedst muligt kommer derhen - samt en løbende opmærksomhed på, om vi er på rette vej, eller om der er behov for justeringer.

De 7 institutioner i netværket arbejder udfra en fælles videns- og referenceramme for synlig læring, samt med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og omsætter disse til konkrete meningsfulde forløb i de enkelte institutioner. (Se pædagogiske lærerplaner)

Disse forløb give god mulighed for at skabe sammenhæng mellem familie og institution. I kraft af forældrenes hjælp med små konkrete opgaver, bliver det et sjovt fælles forløb, at give børnene de bedste muligheder for at lære nyt.

Med synlig læring som et fælles indsatsområde i hele netværket, gives der mulighed for yderligere kvalitetsudvikling, samt ide- og erfaringsudveksling mellem netværkets institutioner.